DEMOGRAFI

Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Blimbing, terletak diantara :

Sebelah Utara                : Desa Ampelgading

Sebelah Selatan             : Desa Karangtalok

Sebelah Barat                : Desa Widodaren (Kecamatan Petarukan)

Sebelah Timur               : Sungai Comal (Kecamatan Bodeh)

 1. Luas Wilayah Desa                                               : 156,880 Ha
 2. Luas Pemukiman                                                  : 28,970 Ha
 3. Luas Sawah dan Ladang                                      : 121,763 Ha
 4. Perkantoran                                                           : 0,080 Ha
 5. Bangunan Umum                                                 : 0,160 Ha
 6. Jalan                                                                        : 4.210 Ha
 7. Orbitasi
 8. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan Terdekat           : 1,8  KM
 9. Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 5 Menit
 10. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten                              : 19 KM
 11. Lama Jarak Tempuh ke ibu Kota Kabupaten   : 30 Menit
 12. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
 13. Kepala Keluarga                                                  : 772 KK
 14. Laki-laki                                                               : 1241 Orang
 15. Perempuan                                                          : 1246 Orang